Ulven som symbol

ulven i norge

Ulven var et forbilde for jernalderens krigere her til lands, fordi den var fryktløs og god til å jakte i flokk. Den ble ansett som et mytisk dyr som var farlig, men som også hadde mot og styrke. Mannsnavnet Ulv ble brukt alt fra 400-tallet. Det ga styrke og jaktlykke til den som bar navnet.

De villeste krigerne i vikingtid ble kalt berserker, og kledde seg i ulveskinn før de gikk i strid. Beretninger forteller at de var fryktinngytende og spesielt brutale. Dette er noe av bakgrunnen for at man mente enkelte mennesker kunne omskape seg til rovdyr.

I norrøn mytologi har ulven også en spesiell plass. Odin var krigernes gud, og tok ulveham når han var sjaman. Han hadde også to temte ulver som følgesvenner. Men også den mørkere siden i rovdyret kom frem. Selveste Fenrisulven var umulig å temme og måtte holdes i lenker. Han fremsto derfor som en evig trussel mot gudene (æsene) og mot ordenen i menneskenes verden, Midgard. Ved Ragnarok går verden under. Kaos hersker og ulvens lenker slites. Fenrisulven sluker til slutt Odin i en ildsprutende kjeft. Dette er et godt bilde på hvordan vikingene skilte mellom temt ulv (hund) og vill ulv.

Gjennom dekor på gjenstander og smykker mente man at ulvens egenskaper kunne overføres til mennesker. Derfor finnes det ulv, eller ulvelignende dyr, på noen våpen fra jernalderen. Men også smykker har ulv i sin dekor. I dette ligger nok både en beundring og en ærefrykt for de egenskapene man forbandt med ulven. Smykker med ulvedekor hadde kanskje også en beskyttende virkning mot farer.

Ved innledningen til middelalderen var ulven et fryktet, men respektert rovdyr, nært knyttet til tidens krigerideal. Overgangen til fast dyrehold av kyr, sau og rein endret naturlig på menneskenes holdning til ulven. I det nye verdensbildet som ble innført med kristendommen, var mennesket naturens hersker og respekten for ulven endret seg til frykt. Enkelte stavkirker fra denne tiden er utsmykket med mytene om hvordan Odins sønn drepte Fenrisulven.

I utstillingen viser vi hvordan synet på ulv har endret seg gjennom tidene. Her kan du se flere gjenstander fra våre arkeologiske samlinger med avbildning av ulv fra både vikingtid og middelalder