Ulv og hund er samme art

norsk ulv

Den første arten som mennesket domestiserte var ulv. Den kaller vi i dag hund. De tidligste sikre fossilfunnene av hund er 14,200 år gammelt. Men det er grunn til å tro at ulven ble domestisert, enten én eller flere ganger, kanskje for mer enn 30,000 år siden. Dette kan ha skjedd i Europa eller også Asia, eller flere steder.

Ulv og hund er samme art


Domestisering av hund er på mange måter starten på menneskenes totale dominans i verden. Jordbruksrevolusjonen er nøkkelen for å forstå dette og det var bare mulig gjennom domestisering av noen få nøkkelarter av gress og pattedyr. Ulv var det eneste rovdyret som ble domestisert, den eneste toppredatoren, og det var den første ut i rekken, lenge før gris, sau, geit, ku og hest.

Ulv er kanskje den arten som ligner mest på mennesker i noe av det som i aller største grad karakteriserer oss som art: nemlig evnen til samarbeid. Sjimpanser ligner på mennesker på mange måter, både i adferd, altruisme og etikk, men evnen til samarbeid for å skaffe mat er mer lik ulvens måte å løse problemer på. Man kan spekulere i om mennesket lærte noe om sosial dynamikk og deling fra ulv. Kanskje det ikke bare var mennesket som domestiserte ulven.