Presse


Stortinget ba i 2016 om en ny uavhengig utredning av den genetiske opprinnelsen til ulvestammen i Norge. Med bakgrunn i dette ba Klima- og miljødepartementet (KLD) Miljødirektoratet om å undersøke den skandinaviske (det vil si norske og svenske) ulvebestandens opprinnelse, både genetisk og geografisk, samt å undersøke spørsmål knyttet til hybridisering mellom ulver og hunder.

Etter en åpen anbudsprosess ble oppdraget gitt til NTNU Vitenskapsmuseet i samarbeid med Universitetet i København. Det ble lagt opp til et prosjekt som skulle vare i 3 år. Den publiserte rapporten bygger på en omfattende analyse av et datasett bestående av helgenomsekvenser fra ulv og hund, innsamlet fra store deler av ulvens globale utbredelsesområde, hentet inn fra nålevende bestander, historiske bestander basert på materiale fra universitetsmuseale samlinger, samt inkludering av allerede publiserte data fra tidligere studier.