Om utstillingen

Det har rast en debatt om ulven i Norge de siste årene og forskere på Vitenskapsmuseet har vært en del av verdens største forskningsrapport gjort på ulv.

På bakgrunn av dette presenterer vi nå en særutstilling om ulven slik at du kan bli litt klokere og kanskje få større innsikt i samspillet mellom mennesker og ulv og hvorfor ulven har vekket så mange sterke følelser i folk over så mange år.

Utstillingen forteller historien om en art som har eksistert i vårt land siden siste istid for over 10 000 år siden. Her vil du bli kjent med ulven som både art og symbol, og vi forteller om ulvens særtrekk og liv, forskning som gjøres på arten, hvordan ulven ble til vår beste venn; hunden og hvordan vårt syn på ulven har endret seg fra vikingtid til i dag. Vi belyser også noe av det mest komplekse ved konflikten og legger opp til at du skal kunne gjøre seg opp egne meninger om ulvens skjebne i Norge.

Målet er at utstillingen skal være en arena for refleksjon og opplyst debatt.